Hebrejská bibliografie Čech a Moravy

Otto Muneles (1894-1967)

Kompletní hebrejská bibliografie Českých zemí, tato základní pomůcka pro studium fenoménu samého i kulturních dějin českého židovstva, dosud neexistuje. Více či méně podrobné informace poskytují práce Moritze Steinschneidera (nově on-line v digitální knihovně Goetheho university ve Frankfurtu nad Mohanem!), Otto Munelese, Ješajahu Vinograda nebo Hebrew Bibliography (přístupná on-line v katalogu NLI).

Pětisetleté výročí hebrejského knihtisku na našem území, připadající na letošní rok, podnítilo výzkum, který nejprve směřoval k přípravě výstavy v Židovském muzeu v Praze. Postupně se ale rozrostl do podoby systematického sběru dat o hebrejských a jidiš edicích. Pokrývá léta 1512–1672, tj. dobu relativně svobodných počátků, vrcholné období rudolfinské doby i úpadek v důsledku udavačských afér a třicetileté války a konečně období před reformou cenzurního systému, který od roku 1672 ovlivňoval pražskou produkci až do 2. poloviny 18. století. Víme ale už o badatelích, jejichž práce na naši přesně navazuje a které doufáme do projektu zapojit.

Tfilot mi-kol ha-šana. Praha, Avraham ben Šimon Heida 1621. Vědecká knihovna v Olomouci, 55.272, doposud neevidovaný tisk.

Prozatím jsme v desítce knihoven v ČR, Izraeli, USA, Velké Británii, Německu a Rakousku sebrali zhruba 550 záznamů, které by měly být v následujících měsících převedeny do dvoujazyčné (CZ a ENG) dílčí databáze založené v elektronickém katalogu ŽMP. Bude přístupná on-line a otevřená komentářům a doplňkům uživatelů. Doufáme, že bude bibliografie přivítána odbornou veřejností u nás i v zahraničí a povzbudí novou vlnu zájmu o svůj předmět u nás i v zahraničí.

Původní plán, převést záznamy do podoby databáze zároveň s výstavou a vydáním knihy se ukázal jako nerealistický, prozatím nabízíme ukázku v podobě záznamů ke knihám vystaveným na výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Zájemci také mohou nahlédnout do katalogu knihovny Židovského muzea v Praze, kde jsou edice, které muzeum vlastní (více než 500 exemplářových záznamů pro období 1514-1800), podrobně popsány.