Znak Starého Města pražského, dřevořez poprvé doložený v Machzoru 1522, naposledy otištěný v Machzoru 1613. ŽMP, sg. 65.511

1613 Machzor

Machzor mi-kol ha-šana ke-sidra / ke-minhag Aškenaz ve-loaz

Praha, Moše b. Josef Becalel Katz, 1613

2°, 172, 136 (recte 134) fols., 322 x 192 (HAB)

Machzor, 1. díl, podle vydání Praha 1606, dle aškenázského a italského aškenázského ritu s komentářem. Dle TT 3. rozšířené vydání. Téhož roku vyšla další edice Machzoru, dle ritu Čech, Polska a Německa (BHB 306669): 2. díl v pražském exempláři z této edice.

1. díl: Tisk prvního dílu dokončen ve čtvrtek o paraše “Ve-samu et šmi al bnej Jisrael va-ani avarchem” (= BHB 306668)

kolofon I, 172b: explicit a kolofony tiskaře, Mošeho ben Josefa Becalela Kace a sazeče Jekutiela, syna mučedníka Davida, zvaného Zalman Setzer.

 T: tištěno hebrejským kvadrátním písmem, komentář Raši písmem, pravidelně v jednom sloupci s komentářem po vnějším a dolním okraji, ale oproti dřívějším vydáním I/první složka s modlitbami pro šachrit – ve dvou sloupcích a malým typem

kolace: JTSA I/1-11,6; 12-13,4, 14-22,6, 23,5 (?), 24,5 (?), 25-27,6, 28,2, 28bis-29,6, 30,5 = 169 l.

HAB: I/1-11,6, 12-13,4, 14-20,6, 21,4, 20bis,2, 22,6, 23-24,4, 25-27,6, 28,2, 28bis-29,6, 30,4 = 172;

HAB II/1-5,6, 6,8, 7,6, 8,4, 9-12,6, 13,8, 14-22,6 = 134 fols.

 signatury:

I: v první půli složky hebrejsky a arabsky, výjimky: sl. 12,2 JTSA v HEB jen číslo složky z nedostatku místa; v HAB je sice celé 12,2, zato 12 jako 21; HAB sl. 13,1 v arabštině jako 31; HAB 19,1 dtto (91), HAB 19,2 v arabských jako 6,0 (obrácená 9), HAB 21,2 jako 12; HAB 22,3 jako 2,3, HAB 23,2 jako 3,1 (?), JTSA sl. 23,3 v hebrejštině jako 23,2 (též v arabštině 23 nějak nečitelné a nevypadá jako 23) – v HAB 23,5 není!; HAB 25,1 jako 24,1 v HEB i AR; 26,2 v arab jen 26; 28,1 v arab jako 23,1, 28,2 v arab. nečitelné;

II: HAB sl. 8 – číslice 8 složena za dvou kroužků; 10,1 jako 01, 11,1 v arab jako 10,1, 11,3 v obou jako 10,3; 12,1 jako 2,1 ar, 12,2 jako 21, 12,3 jako 11,3 v heb a pouze číslo listu 3 (nikoli číslo složky) v ar; 14,1 jako 41 v ar, 22,2 jen heb, 22,3 v ar jako 2,3

JTSA: I. (?) díl sl. 8,6 a sl. 19,6 a sl 22,2 – oboustranný vakát (číslo v řadě započítáno (fols. 50, 112,126 ), text navazuje, prostě vynechali list při sazbě – ověřit v ex JMP

foliace: HAB II/[1]-41, [1], 43-77, [2], 78-88, 59 (recte 89), 90-100, 100bis, 101, 103-126, 131, 131bis, 134, 134bis, 135-136 (chyby: 66 jako 60, 120 jako 100 vypadlá sazba)

D: I/TP Titulní list prvního dílu vypraven znakem města Prahy s hebrejskou popiskou “Chotam ir Prag” (dřevořez), po okrajích rámeček z tiskařských ozdůbek. Na rubu titulního listu použita architektonická bordura s kanelovanými sloupy a štítem s papouchy, na spodcích sloupů lvi přidržující štíty s kohenskýma žehnajícíma rukama, dole hlava muže v baretu ve štítu neseném anděly.

I/172b Na posledním listu prvního dílu verso signet gersonidovské tiskárny: kruhová zavilinová korunovaná kartuše podpíraná dvěma anděly, s nápisem “mišpachat ha-Geršuni”.

I/10a ha-melech ze skládané pásky

I/76b-77a ha-melech dtto + incipit az s liliemi po stranách a v rámečku (stejné jako ed. 1585-86?)

I/156b rolverková kartuše pro incipit divre 42 x 70 mm

I/163b-166a Drobné dřevořezy se znameními zvěrokruhu

II/1a bordura renesanční s fantastickými figurami (jako v Beer ha-gola)

II/100a bordura s portrétem Mordechaje Katze, prasklá dole

II/99b ligatura ha-el ze skládané pásky

štočky pro incipity – např. ahalela, I/56b jako Machzor 1585-86?

B: Steinschneider, M., CLH, I, č. 2471; BHB 306668 (2. díl cŽMP = 30669).

C: JTSA chybí listy 1 a 19, JTSA: díl I., s. 123-129 a 126 vakát bez komentáře i signatur i kustod (jen foliace v rámci zrcadla (tj. i se záhlavím); HAB kompletní, původní vazba dřevěné desky a celokožený potah z bílé kůže se slepotiskovou ornamentální i figurativní výzdobou původně na dvě spony (dochována jedna na koženém řemínku, zdobená, 340 x 210 mm; mezi II/100 a 100bis vložen vzkaz snad s pozvánkou na obřízku (?) 97 x 205 mm ruční papír, ca 17. století; BoL Opp.fol.1204; ŽMP sg. 65.511: snad hybridní celek sestavený ze dvou edicí, třeba ověřit. cJMP: Tisk druhého dílu dokončen ve čtvrtek 15. tamuzu 373 (1613). BHB 306669, Machzor dle ritu Čech, Polska a Německa, kolofon II, 136b:  ve čtvrtek 15. tamuzu 373 Jekutiel b. David Heid zvaný Zalman Setzer; dole malým Raši typem: Moše b. Jaakov Gelhaar a Jisrael b. Šlomo Setzer Altschul.

B: Steinschneider CLH, I, č. 2471; BHB 306668  (cŽMP hybrid, 2. díl BHB 30669).