1529 Machzor
Machzor chelek ha-šeni

Praha, Geršom b. Šlomo ha-Kohen se syny Mordechajem a Šlomem, dokončeno 24. chešvanu [5]230 / 27. 10. 1529
2°, [110]8 [11]10 [1213]8 [14]10 [1516]8 [17]4 = [136] fols., 284 × 190 mm (BoL)

Sváteční modlitby pro Arba parašijot, Chanuku, Purim, Šabat ha-gadol, Pesach a Šavuot. Název podle titulního textu.

TT:

התחלתי חלק מחזור השני

לגמרו האל יתעלה יעזרני

נחקק פה בקק פרגא הבירה

חמשת אלפים פרט ליצירה

גרשם בר שלמה הכהן זל

Započal jsem machzoru druhý díl

kéž dokončit jej Bůh pomůže mi.

Vytištěno zde, ve svaté obci Praze, metropoli,

pět tisíc dvě stě osmdesát devět let od Stvoření.

Geršom, syn Šloma Kohena, blahé paměti.

impresum: חמשת אלפים פרט ליצרה
kolofon, [136b]:
Incipit Va-jehi: „I stalo se roku 5290… Geršom se rozhodl podruhé vydat druhý díl machzoru… i povolal také jednoho michtama (tj. Meira b. Davida, tiskl již 1512) z prvních tiskařů, aby mu pomohl a přehlédl pečlivě a vylepšit jeho první milosrdný [počin] …? (li-hjoto be-ezro u-le-hagiah išun le-hativ chasdo ha-acharon min ha-rišon). I povstal horlivě jako bratr v nouzi a vysázel všechna cizí slova (?), neboť …? s obrázky, obrázky odlišnými, které nepřipomenou ty původní“ (ve-jasad kol mila zara ki-davar sara im cijurim mi-cijurim mešunot lo tizkarna ha-rišonot)

גרשם בר שלמה הכהן המחקק מפרגא

מרדכי בר גרשם הכהן המחקק מפרגא

שלמה בר גרשם הכהן המחקק מפרגא

 

chronogram: opakovaně v kolofonu

T: tištěno v jednom a ve dvou sloupcích (biblické pasáže ad.) hebrejským aškenázským kvadrátním písmem (jiné než v Machzoru 1522-25 – inzerováno v kolofonu):
základní textový typ: 10 ř. 86-7 mm / 4 mm mem
malý textový typ: 10 ř. 57 mm / 2 mm mem
malý vyznačovací typ: 8,5-9 mm mem
zarovnání: odsazování na konec řádku, předjímání písmen/e z následujícího slova, invertovaná písmena v malém typu, ve velkém nikoli (jestli ano tak zcela výjimečně!!!), prolongatae reš a tav v základním textovém typu
foliace: v levém spodním rohu arabskými číslicemi: 2-80, [1], 81, 87, 83-99, [1], 101-102, [1], 103, 105, [1], 106-109, 1000, 110, 102, 130, 140, [3], 180, 190, [15] (od sl. 15,4 nezna4eno); chyby: 12 jako 21, obráceně; 17 jako 15, 18 jako 22 vzhůru nohama, 22 jako 19bis, 27 jako 25 bis, 30 jako 23, 32 jako 25bis, 35 – 3 vzhůru nohama, 38 dtto; 52 – 2 vzhůru nohama; 89 – 9 vzhůru nohama, 90 – převráceno jako 09, 91-97 nejrůznější varianty chyb – převrácení pořadí, obrácení vzhůru nohama, zrcadlové převrácení; od l. 110 dále zcela chybně, převrácené pořadí apod., sazeč si zjevně nevěděl rady s arabskými číslicemi;
signatury hebrejským kvadrátním písmem, pravidelně první list pouze číslem složky (1-17), další tři listy též pořadím listu ve složce: alef bejt, alef gimel alef dalet; značení chybí u 3,2, 12,3, 17,1; chybně ve složce 14: značeno jud-dalet, jud-dalet (bis), jud-bet, jud-gimel, jud-dalet;
kolace: [1]8-[10]8, [11]10,[12]8-[13]8,[14]10,[15]8-[16]8, [17]4 = [136]ll.
kustody nejsou
záhlaví nejsou
ligatury: el i jud v malém, základním i vyznačovacím i ve velkém vyznačovacím s výplní
zrcadlo: plná sazba základní 26 ř. 223-4 x 139 mm; zúžený sloupec malý textový 120mm
vyznačení oddílů vyznačovacím: l. 70v jocer le-šabat šel chol ha-moed, 88a jocer le-jom acharon šel pesach, 101a le-jom rišon šel šavuot

D: [1a] TP znak StM se dvěma českými lvy a přikryvadly po bocích, 95 × 68 mm (jako v /14/); [2a] bordura figurativní ze severinovského ateliéru s putty sedícími a stojícími ve větvích stromu, nahoře uprostřed koupajícími se v kulaté vaně, dole dvě mořské panny přidržují štít se znakem StM, DBL, 264 × 172 mm – adaptace námětu titulní bordury ze Severinovy Bible české, Praha 1529 (KNIHOPIS 1098); [18b], [102a] bordura figurativní s Adamem a Evou a Samsonem a Juditou, 270 × 172 mm (jako v /12/); [35a] muž v čapce ukazující na měsíc, 65 × 30 mm (jako v /12/); [50b] rám architektonicko-figurativní s Davidem a Goliášem, dole Šalamounův soud, 268 × 170 mm (jako v /12/)

B: ZUNZ 9; STEINSCHNEIDER 2447; VINOGRAD 14; BHB 172345
C: BL 1971.e.1 (svázáno spolu s /7/); BoL Opp. fol. 1196; fragment JMP geniza Holešov i. č. 178.825; JTSA SHF 1757:5 defektní