1514 Zmirot

[Seder zmirot u-birkat ha-mazon]

Praha, společníci Geršom b. Šlomo ha-Kohen, Meir b. Ja’akov ha-Levi [Epstein], Chajim b. David Šachor, Meir b. David, 10. chešvanu [5]275 / 30. 10. 1514

4°, [1-6]8 = [48] ll., ilustrace, 190 x 140 mm

Požehnání po jídle, pořádek šabatových písní pro šabat a moca’e šabat a různá příležitostná požehnání (při obřízce, zásnubách, ejruv tavšilin, ejruv chacerot, bdikat chamec, srefat chamec, seder kaparot). Unikum, možná fragment (chybí závěrečné požehnání).

kolofon [40b]:

נשלמו הזמירות בשבחות ושירות / בעזרת יצר כל האמירה פה ק”ק פראג הבירה

T: tištěno v jednom sloupci hebrejským kvadrátním a jidiš písmem;

základní textové kvadrátní písmo 4 mm / 87,5 mm 10 ř.

nejmenší kvadrátní písmo 1,6-1,8 mm mem [4a]

prostřední kvadrátní písmo 2-2,2 mm mem (instrukce [40a])

jidiš typ 1,6-1,8 mm bejt, 22 mm 5 ř. (= 44 mm 10 ř.)

velké kvadrátní 9 mm pro incipity

velké kvadrátní 23,5 mm ([1b] nevarech, [6b] kol)

zarovnání invertované nun, prolongatae, mezery, odsazování

kolace [1-6]8 = [48] ll.

ligatura: v základním i vyznačovacím el, značka pro tetragram

zrcadlo 135 x 93 mm, 16 ř. na stranu

foliace, signatury, záhlaví, kustody nejsou

D: [1a] čtyřdílný rámeček pro incipit mizmor s rozvilinami a fantastickými ptáky, dřevořez bílé linie, 42,5 x 67 mm vnější, 18 x 43 mm vnitřní rozměr; [27a], [45b] tři bezvousí muži a jedna žena kolem stolu, 62 x 96 mm; [28b] hon na zajíce varianta 1, zajíci s hlavami v síti, 62 x 96 mm; [31a], [34a] hon na zajíce varianta 2, zajíci uniknuvší za síť, 42 x 96 mm; [29b], [32a] muž s pohárem vína (kiduš), 49 x 43 mm

B: ZGL 2 (1515), StCB 2597 (1515); BHB 000306191; Lambacher, Ph. J., Bibliotheca antiqua Vindobonensis Civica: seu Catalogus librorum antiquorum, cum manuscriptorum, tum ad inventa typographia ad annum usque M.D.LX. typis excusorum : qui in Bibliotheca Vindobonensi Civica asservantur, cum annotationibus historico-literario-criticis. Pars I. Libros theologicos complectens, Vienna, L. J. Kaliwoda, 1750, s. 286; Hock, S., „Ein Verschollener Prager Druck“, HB XII (1872), s. 40-42; faksimile: Grace after Meals. Birhat ha‘Mazon. Facsimile of the 1514 Prague edition. [London], Valmadonna Trust Library,  [745] (1985) (s úvodem Jacka V. Lunzera a studiemi Chimena Abramskyho a Bedřicha Noska).

C: unikum ŽMP Praha, sg. 64.981, novodobá pergamenová vazba na dva řemínky, vlastnické připisky Koppelmana Liebena, ilustrace ručně kolorované, rubrikace

Poznámky: Meir b. Jaakov ha-Levi tj. Epstein  – viz Heřman Steuerregister s. 50, č. 128

**

1512–1515 (1522?) Slichot

Kajícné modlitby / Slichot

Praha, 1512–1515 (1522?)

2°, [8] fols. zach., 265 × 185 mm, fragment

Kajícné modlitby pro celý rok dle ritu Čech, Moravy a Maďarska (východního aškenázského ritu), patrně první vydání, totožné pořadí se Slichot 1529. Fragment (1 složka) nalezená v konvolutu s dalšími dvěma pražskými hebrejskými tisky v genize synagogy v Holešově. Dochována část slichot pro čtvrtý den Deseti dnů pokání (od Ezrachi me-ever ha-nahar, č. 81 v ed. 1529) až šachrit Jom kipur (po Ejchacha efce, č. 97). Číslování většinou oříznuto, Jerace com číslována zde i v ed. 1529 jako č. 95, ve Slichot 1535 jako č. 96.

D: ozdobná xylografovaná písmena na rostlinném pozadí (alef, mem, tav) užitá coby iniciály jako v /1/

B: 0

C: JMP geniza Holešov, i. č. 178.825 unicum

N: datace dle typografie a filigránu; xylografovaná písmena jako v /1/, textové kvadrátní písmo jako v /3/; filigrán s volskou hlavou, křížem, květinou a písmeny ZP nalezen podobný pro léta 1509–1512.[1][1] Identifikace K. Boldana: PICCARD 2: č. XVI, 447; Wasserzeichensammlung Piccard 69191-69200 viz http://www.wasserzeichen-online.de/wzis/struktur.php?po=69191 ad. Všichni tito volové mají ale rohy otočené ven.