1530 Chumaš
Chamiša chumše tora, megilot, haftarot
Praha, Geršom b. Šlomo ha-Kohen se syny Mordechajem a Šlomem, dokončeno 15. kislevu 5291 / 5. 12. 1530
2°, 1188 18bis328 3310 = [274] (JMP), [275] fols. (BoL), 365 × 260 mm (JMP)
Bible. Pentateuch, týdenní oddíly z Proroků a pět svátečních svitků (chumaš), s Rašiho komentářem. Druhé vydání. V kolofonu jako chamiša chumše tora.

rozpis obsahu:
[1a] vakát, [1b] Gn, [58b] Ex, [110b] Lv, [145a] Nu, [189b] Dt, [228b] Pís, [233b] Rut, [236a] Pl, [240a] Kaz, [249a] Est, [255a]-[273b] haftarot pro svátky, [274a-b] kolofon

TP: JMP nemá; BoL Opp.fol.44: samostatný list před první složkou Gn, vzhůru nohama, původně možná spíš na konci, text:

זה החותם של העיר הגדולה קק פראג \ תחת ממשלת המלך הגדול מלך רומי \ ורדיננדוס מספרד השם ירים גדולתו \ ומלכותו אמן

 impresum [1b]: vytištěno podruhé „otcem a syny, kněžími, jejichž jména jsou uvedena na konci knihy“

נדפס פעם שנית על ידי אב ובניו הכהניאשר בסוף הספר נקובים בשמותם

 kolofon 1 [189b] začátek Dt:

נחקק פה קק פרגא הבירה על ידי האחים בני גרשם הכהן מחקק שליט מרדכי הכהן . שלמה הכהן

 kolofon 2 [274a-b]: dokončeno v pondělí 15. kislevu 5291, tj. 5. prosince 1530

T: tištěno hebrejským aškenázským kvadrátním písmem,
ozdobné typy a vyřezávané konturové iniciály pro incipity jednotlivých knih.
Rašiho komentář tištěn jidiš typem
základní textový kvadrátní typ 83 mm 10 ř.
jidiš typ 44 mm 10 ř.

signatury hebrejsky a arabsky/římsky v první půli složek; chyby: 3,3 v obou jako 3,2; 10,1 není v ar; 10,2 a 10,4 obrácena v ar, 11,1 není ar, 12,1 jako 11,ii, 12,2-4 číslice 12 přehozena, 13,3-4 dtto, 14,2 jako 14,3, 14,3 neznačeno; 15,1-3 přehozeno, 16,1 pořadí listu neznačeno, 16 v ar. přehozeno (tedy pouze tet vav), 16,2-3 přehozeno, 17,1-4 dtto, 18,1 jako 17,1, 18,2-4 číslice 18 přehozena (BoL)

foliace není, záhlaví živá

kustody: [3b], [5b], [7b], [8b], [13b], [16b], [24b], [32b], od [144b] do konce vždy na konci složky

kolace: JMP 18-188, 18bis8-328, 3310 = [274] ll.

cBoL, svazek I:[1], 18-188 = [145] ll., svazek II: 18bis8-328, 3310 = [130] ll., chyby v signování: 18bis značeno arabskou 18

D: [1b] Genesis, [58b] Exodus rám architektonický trojdílný (srov. /4/) uprostřed podélně zkrácený (stav B); nahoře uprostřed dva andělé drží štít gersonidovským signetem, pod ním monogram M (stav B); nahoře rozvilinová lišta, DBL; ve štítu dole v Gn impresum, v Exje štít prázdný; spodní lišta 42 × 197 mm, sloupy 243 × 36 mm, štoček se signetem 122 × 83 mm, lišta nahoře 9 × 122 mm, celkem 290 × 197 mm; [110b] Leviticus severinovský rám stránkový: nahoře štítek, po stranách dva ležící puttové, pravý s lebkou, 21 × 208 mm v rámečku; po bocích sloupy, 250 × 42 mm; dole pata sloupu se lvími hlavami uprostřed, po stranách puttové hrající na hudební nástroje, 28 × 208 v rámečku, celkem 305 × 208 mm; [145a] Numeri rám architektonický trojdílný uprostřed podélně zkrácený (stav B); [189b]  Deuteronomium rám architektonický trojdílný uprostřed podélně zkrácený (stav B), nahoře vložen štoček s girlandou a kvítky, členitou gotickou klenbou, zbytek štočku odstraněn (stav B), 70 × 126 mm, dřevořezová písmena jako v /12/, ale s odřezaným pozadím!; [274a] bordura jako v /15/ s putty ve větvích stromu a v kulaté vaně, dole dvě mořské panny se znakem StM, DBL, 263 × 172 mm vnější, uvnitř rýmovaný explicit; [274b] znak StM se dvěma českými lvy a s přikryvadly po bocích jako v /14/, 95 × 68 mm, obklopený hebrejským citátem Iz 40,29, pod ním jména tiskařů, dvě lišty s vegetabilní rozvilinou (zarovnávají znak StM), DBL, 120 × 9 mm; cBoL Opp. fol. 44 vpředu vzhůru nohama vevázán list s titulním dřevořezem Severinovy Bible české 1529, rub vakát, původně snad spíš na konci jako fol. [275a]: bordura s ratolestí vinné révy, do níž nahoře zakomponováni puttové hrající na tympán a šest pozounů, vlevo puttové a andílci hrající na dechové a bicí nástroje, vpravo puttové nesoucí nástroje Kristova umučení a dole andílci a puttové táhnoucí vůz s králem a nesoucí v průvodu novozákonní symboly, Evangelium, Beránka, klec s holubicí a kříž; kompozice rámuje nápisový štítek nesený dvěma anděly a znak StM pražského datovaný 1527; 275 × 172 mm v dvojrámečku; textový rámeček čtyřdílnýs ptáky a rozvilinami, ve více variantách, různě sestavovaný, DBL (jako v /4/), cca 43 × 66 mm, např. [104a]; textové rámečky jednodílné figurativní a zoomorfní, DBL: s Adamem a Evou a neurčeným zvířetem, 43 × 64 mm (sl. 3,1a), s putty a baziliškem, 43 × 65 mm, [73a]; jiný řezáč: s opicí, troubícím medvědem a granátovým jablkem, 43 × 77 mm, [117b].

B: ZUNZ 11; STEINSCHNEIDER 64; FREIMANN 56; VINOGRAD 16; BHB 308633
C: BL c.50*.e.1 [Oriental]pergamen, BoL Opp. fol. 44 a Opp. fol. 45 pergamen, JMP sg. 2.361.