Kol. 1540 (1534 – 1545) Shehitot u-vedikot

Jaakov b. Jehuda Weil, Šchitot u-vdikot
Praha, Moše b. Geršom ha-Kohen kol. 1534 – 1545
4°, [4] ll., ilustrace, 182 x 140 mm

Datace dle rozmezí let, kdy se poprvé jako tiskař objevuje Moše a kdy umírá Geršom (mezi březnem 1544 a listopadem 1545), který v kolofonu figuruje jako živý.

rozpis obsahu: [1a]-[2b] šchitot, [3a]-[4b] bdikot, bez TP.

incipit [1a]:
מסקינן דשחיטה מן הצואר הלכה

kolofon [4b]:
סליק יסוד מהר”י ווייל
נדפס פה ק”ק פראג הבירה השחיטת והבדיקות, על ידי צערי הצאן משה ב”ר גרשם הכהן מחקק שליט

T: tištěno jidiš typem 1,8 mm bejt / 46 mm 10 ř. a malým jidiš typem (hagahot) 1,2 mm bejt / 43 mm 10 ř.,

nadpisy a incipity v textu hebrejským aškenázským typem 4 mm, incipit na 1a typem 9 mm,
bez záhlaví i foliace, signatur a kustod – minimální rozsah textu
kolace: [1], 4
zrcadlo 148 x 107 mm
D: ilustrace [1b], [2a-b] poškození ostří
B: Zunz 19, Steinschneider 5631, 10; Vinograd 27 (1549); BHB 201917
C: Oxford Bodleian Library, Opp.4°.572, exemplář doplněn názornou kresbou vnitřností s popisem