Ukázky z kapitoly v knize Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě.